O equipo


Julio Piorno González

Avogado, Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela e colexiado no Ilustre Colexio de Avogados de Vigo dende 1993. Antes de ingresar en CLEMS Abogados ocupou cargos de responsabilidade en despachos de importancia internacional.

Con máis de vinte anos de traxectoria profesional, ten unha ampla experiencia nas áreas de Dereito Mercantil e Privado, onde presta asesoramento regular a diferentes empresas de forma coordinada cos xefes doutros departamentos. Interveu en operacións de compra e venda de empresas, numerosas licitacións e procesos legais importantes, e ocupou o cargo de secretario nos consellos de administración.

É socio de CLEMS Abogados dende setembro de 2008.