O equipo


José Luis Prieto Esturillo

Licenciado en Dereito pola Universidade de Navarra (1998) e abogado colexiado no ICAVigo.

Socio de Clems Abogados dende a súa fundación a finais de 2007. Antes de ingresar en Clems Abogados, foi socio do bufete de avogados Covelo Abogados (2005-2007) e traballou como avogado no bufete de avogados Romano Marín (2001-2004) onde desenvolveu traballos de asesoramento a particulares e empresas en materia de dereito privado, asumindo a dirección xurídica en numerosos procesos xudiciais.

Ten experiencia consolidada en asesoramento e litixios empresariais con especial dedicación á contratación, reivindicacións de cantidades, dereito de herdanza, dereitos reais, dereito inmobiliario e construción, interveu en procedementos de reclamacións moi significativos derivados da eficacia contractual.

Así mesmo, foi membro do órgano administrativo de distintas entidades e ten unha ampla experiencia en negociacións e transaccións, accións de responsabilidade contractual e non contractual e en materia penal.