O equipo


Alfonso Espada

Especialista na área contenciosa e civil, dende o seu inicio profesional en 2001, Alfonso Espada desenvolveu a súa carreira en dous dos principais despachos de avogados en España -Pérrez-Llorca (Madrid) e Cuatrecasas, Gonçalves Pereira (Vigo) - antes da súa incorporación en 2016 a CLEMS.

Ten unha ampla experiencia en asesoramento de empresas e particulares e xestionou numerosos preitos civís, comerciais e bancarios ante os xulgados españois, así como ante as principais institucións de arbitraxe nacional (CEA, CIMA, etc.) e internacionais (CCI, AAA), etc.). Tamén interveu en diferentes procedementos xudiciais de dereito penal.

Recomendado pola revista Chambers Global, The World’s Leading Lawyers for Business 2006, no apartado de Dispute Resolution en España. As súas linguas de traballo son: español, inglés e francés.